Médianapló

Médianapló - Trójai faló-e az ötödik hadoszlop?

2024. április 24. 11:51 - Zöldi László

Tegnap reggel Dési János hangjára ébredtem. A Klubrádió ügyeletes műsorvezetője Németh Andrással beszélgetett a magyar kormány Oroszország-politikájáról. A HVG-s munkatárs egyik mondata ragadott ki a szendergésből, a Gazpromhoz fűződő szálakat így jellemezte: „A trójai faló helyett az ötödik hadoszlop kifejezést használnám.”

Egy folyamat továbbgondolásra serkentő értelmezése ez, mégis az a benyomásom, hogy nem lesz belőle szállóige. A műsorvezető ugyanis nem firtatta, vajon mi rejlik a két toposz mögött. Újságírók beszélgettek, és magától értetődő volt számukra, hogy amire utalnak, az a hallgatók számára is magától értetődő. Pedig a toposz jelentése az, hogy közismert, jellemző kép, márpedig a felvázolt kép csakugyan jellemző, de közismertnek aligha mondható.

Ahhoz, hogy szájról szájra szállhasson, asztal melletti beszélgetések témája lehessen, tudni kéne, vajon a két kódszó valójában mit is jelent. Elvégre nem mindenki mélyült el az ógörög mitológiában és a huszadik század történetében. A trójai faló Homérosz Iliász című eposzából való. A támadók éveken át eredménytelenül ostromolták Trója várát. Látszólag visszavonultak, és egy hatalmas falovat hagytak hátra a várkapu előtt.

Az ostromlottak bevontatták a mintegy négyemeletnyi jószágot, amelyből éjszaka ógörög kommandósok másztak ki, és beengedték az időközben visszalopózott sereget. Bárdosi Vilmos nyelvész professzor, a Szólások, közmondások eredete című kézikönyvben a trójai falovat úgy értelmezte, hogy „beépített” személy. Tágabb értelemben ártalmatlannak látszó, de veszélyes dolog, ráadásul vírus, amely megfertőzi a számítástechnikai programokat.

Van azonban egy negyedik jelentése is. Néhány éve a hazai zöldek felfújtak egy nyolcméternyi, lóra kísértetiesen hasonlító léggömböt, és lecövekelték a győri megyeháza elé. Akciójukat megismételték Budapesten, a Parlament épülete előtt is. Így tiltakoztak a magyar és az amerikai kormány egyezménye ellen, amely lehetővé tette a genetikailag módosított növények behozatalát.

A faló legújabb kori karrierjére jellemző, hogy szinte nincs is jelentős politikus és párt, akit és amelyet a hazai nyilvánosság fórumain ne neveztek volna legalább egyszer trójainak. A legérdekesebbnek Hende Csaba volt honvédelmi miniszter verbális hadjárata hatott. A Fidesz-politikus egy szombathelyi választókörzetben fogta ki ellenfélként Ungár Péter LMP-politikust. Schmidt Mária miniszterelnöki tanácsadó fiát azzal próbálta ellehetetleníteni, hogy a Fidesz beépített embere.

Amikor néhány éve írtam erről, az egyik hozzászóló azt fejtegette, hogy az ógörög fa-alkotmány nem is a leghatékonyabb trükk. Gyomrában az ókori deszantosokat kívülről csempészték a várba. Veszélyesebbek nála a várban élők közül azok, akik idegen zsoldban álltak. S több történelmi példát is említett az eszmei bomlasztásra és a szabotázzsal felérő fizikai cselekményre.

Az idegen zsoldban álló bomlasztókra épül a kormánypárti sajtó dollár baloldalizálása. A Szuverenitásvédelmi Hivatal célkeresztjében az ellenzéki politikusok, a civil aktivisták és a hatalomgyakorlás mikéntjét elemző újságírók állnak. Az országhatárokon belül élnek, és a vérmesebb kormánypárti politikusok meg publicisták szerint már nem egyszerűen állnak, hanem össze is álltak. Alaposan megszervezett ötödik hadoszlop képzetét keltik.

A Quinta columna kifejezés 1936 óta létezik. A spanyol polgárháborúban Emilio Mola tábornok közeledett a fővároshoz, és ezt találta nyilatkozni egy angol újságírónak: „Négy hadoszlopunk Madrid felé tart, az ötödik bent van.” A kifejezés azóta karriert csinált a világsajtóban. Kémek, szabotőrök vagy csak az ostromlókkal rokonszenvezők gyűjtőneve, akik belülről rothasztják az ostromlottak hangulatát, sőt az erőszakos akcióktól se riadnak vissza.

A világsajtó ötödik hadoszlopnak tartotta a Csehszlovákiában élő szudétanémeteket. A második világháború után a győztesek meg is szabadultak tőlük, a Benes-dekrétum szellemében kollektív bűnösnek nyilvánították őket, mintegy hárommillió embert. Velük együtt  körülbelül félmilliónyi felvidéki magyart is, bár nem mindegyiküktől szabadultak meg. A többi környező országban a Trianon után  határainkon túlra került magyarok érdekvédelmi szervezeteit gyakran illették az ötödik hadoszlop kifejezéssel. Olykor még ma is illetik.

A kétharmados Orbán-kormány immár tizenötödik évében a nyilvánosság kisebbik része, a hatalom gyakorlását fürkésző sajtó is kiveszi részét a toposzozásból. Az eljárás igazságtartalmát egyenként, esetenként kéne megvizsgálni, a címben föltett kérdésre azonban van válaszom. A trójai faló a vélt vagy valóságos külső ellenséget jelöli, az ötödik hadoszlop pedig a belsőt. 

 

Tíz mondat a trójai falóról

 

A Fidesz magatartása arra a megállapításra késztet, hogy nem jó, ha a trójai faló zab után nyerít. (Torgyán József kisgazda politikus, Magyar Hírlap, 1996. június 29.)

Kezd kinyílni a fideszes „trójai faló” ajtaja, és előbukkan mögötte az egész jobboldal. (Vastagh Pál szocialista politikus, Békés Megyei Hírlap, 1998. augusztus 26.)

/”Ha mai fejjel dönthetne, meghívná-e Gyurcsányt a kormányába?”/ Kérdezze meg a trójaiakat, hogy beengednék-e újra a trójai falovat a várba. (Medgyessy Péter volt miniszterelnök, Index.hu, 2014. augusztus 27.)

Mi nem a Nyugat védőbástyája, hanem a Kelet trójai falova vagyunk. (Hargitai Miklós újságíró, Népszabadság, 2015. október 3-4.)

Az Európai Ügyészség elképzelése egy trójai faló, mert az egyes államok küldöttei immáron az EU-t képviselnék saját tagállamukkal szemben (Polt Péter legfőbb ügyész, Magyar Demokrata, 2019. június 26.)

Kína még a saját trójai lovát is a mi pénzünkön építi meg. (Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a pesti Fudan-egyetemről, Facebook.com, 2021. június 6.)

Ő egy trójai faló. (Hende Csaba Fidesz-politikus Ungár Péter LMP-politikusról, ATV, 2021. július 16.)    

Betölti az orosz trójai faló szerepét Európában. (Karácsony Gergely budapesti főpolgármester Orbán Viktorról, Facebook.com, 2022. február 22.)

Ami úgy néz ki, mint az oroszok trójai falova, és úgy nyikorog, mint az oroszok trójai falova, az az oroszok trójai falova. (Horváth Gábor újságíró, Népszava, 2023. március 23.)

A trójai faló helyett az ötödik hadoszlop kifejezést használnám. (Németh András újságíró az Orbán-kormány Oroszország-politikájáról, Klubrádió, 2024. április 23.)

 

Tíz mondat az ötödik hadoszlopról

 

Az ügyeletes nagyhatalom rohamcsapata az ötödik hadoszlop, amely már rombolja öntudatunk, magyarságunk védőpalánkjait. (Bogdán Emil MDF-politikus, Pesti Hírlap, 1993. január 8.)

A román nacionalista politika a magyar nemzetiségű román állampolgárokat a csonkamagyar állam ötödik hadoszlopának tekinti. (Tamás Gáspár Miklós SZDSZ-politikus, Magyar Hírlap, 1996. február 10.)

Az úgynevezett ötödik hadoszlopok ilyen-olyan módon, de erőteljesen befolyásolják a politikai döntéshozókat. (Sinkovics Ferenc újságíró, Magyar Hírlap, 2011. szeptember 13.)

Ők az ötödik hadoszlop, amely választási veresége ellénére újjászerveződik és támad. (Stefka István újságíró a „balliberális médiahiénákról”, Magyar Hírlap Online, 2014. július 28.)

Egy keleti, barbár rendszerben, Oroszországban, Törökországban a magunkfajta függetlenek, akik évtizedek óta „nyugatosak”, most az „ötödik hadoszlopnak” neveztetnek. (Lengyel László publicista, Népszabadság Online, 2015. december 30.)

Ma a Soros-egyetem működik az ötödik hadoszlop regionális bázisaként. (Boros Imre közgazdász, volt privatizációs miniszter a budapesti CEU-ról, Magyar Hírlap Online, 2017. október 5.)

Választási kudarc esetére be kell készíteni az ötödik hadoszlopot. (Lendvai Ildikó szocialista politikus Orbán Viktorról és a 2022-es választás esélyeiről, Népszava, 2020. október 24.)

A média egyfajta „ötödik hadoszloppá” vált. A Magyarországon működő, külföldi, balliberális sajtó és média, valamint az álcivil szervezetek valóban idegen érdekek mentén tevékenylednek. (Fricz Tamás politológus, Magyar Nemzet Online, 2022. március 6.)

Ők az ötödik hadoszlop. (Pilhál Tamás újságíró az ellenzéki pártok EP-képviselőiről, Magyar Nemzet Online, 2022. december 1.)

Addig ruszkik hazáztak, hogy mára Oroszország ötödik hadoszlopává lettek. (Batka Zoltán újságíró, Népszava, 2023. szeptember 21.)

komment

Médianapló - Ki uralja fele-fele arányban a nyilvánosságot?

2024. április 22. 19:01 - Zöldi László

Ha majd egyszer megírják az Orbán-korszak történetét, külön fejezetet kéne szentelni a hatalomhoz simuló civil szervezeteknek. Közülük kettő bizonyára lábjegyzet lesz. Az egyik a CÖF, a másik meg az Alapjogokért Központ. Milliárdos költségvetésből működnek, és „természetesen” semmi közük a kormányzathoz.

Az utóbbi vezetője szólalt meg a California Globe digitális felületén. Szánthó Miklós főigazgató ezt fejtegette: „Ma nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a média, ami azt jelenti, hogy mostanra, vagyis 34 évvel a kommunizmus után érte el a jobboldal, hogy annyi nyomtatott sajtója és online hírportálja legyen, mint a baloldalnak.” A magyar közéleti személyiség szerint tehát a hagyományos és a korszerűbb sajtóban kiegyensúlyozott helyzet jött létre a magyarországi nyilvánosságban.

Mielőtt eme állítás igazságtartalmát megvizsgálnánk, érdemes elidőzni az interjúalany másik funkciójánál is. Az előtörténethez tartozik, hogy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány első kuratóriumi elnöke, a Fidesz ügyvédjeként ismert Varga István a békéscsabai tévében kikottyantotta: szívesebben forgatja az ellenzéki lapokat. Ha jó cikkeket akar olvasni, akkor bizony azokat jó tollú publicisták írják meg a túloldalon. Rögtön el is söpörte a kormánypárti felháborodás.

Az ő utódja lett Szánthó Miklós, aki egy 472 szerkesztőségből álló médiaholdingot örökölt, amely immár ötödik éve az Orbán-kormány üzeneteit összehangoltan adja közre. A KESMA 19 vidéki napilapjában például száznál több cikk jelent meg Magyar Péterről. A hirtelen feltűnt politikus asszonyverő, dollárcseléd, női kerékpáron bringázik, női szemüveget visel, ráadásul pszichopeti. A regionális sajtó efféle központi üzenetekkel bombázza a vidéki nyilvánosságot, miközben a NER-ből kiszakadt Magyar Péter járja az országot, és feltűnően sok embert megmozgató gyűléseiről a területileg illetékes napilap „elfelejt” beszámolni. Nyilván a kormánytól való függetlenség jegyében.

Mégsem állítom, hogy Szánthó Miklós badarsággal, képtelenséggel, tévhittel, zagyvasággal traktálta volna a kaliforniai portál munkatársát. Ha ugyanis a kormányzat befolyási övezetében lévő laphálózat ennyire egyoldalúan tájékoztat egy pályakezdő politikusról, akire a fél ország felkapta a fejét, akkor az iránta érdeklődő százezrek onnan szerzik be róla a hitelesebb információkat, ahonnan lehet. Értelemszerűen a nyilvánosság kormánykritikus fórumaiból.

A bejegyzésem utáni összeállításból kirajzolódik a médiaviszonyok hullámzása. Az áhított kiegyenlítettség, a kívánatos egyensúly, a fele-fele helyzet létrehozása és kommunikálása idestova negyedszázada a Fidesz egyik alapüzenete. Megéltük azonban ennek az ellenkezőjét is. 2010 óta a kormánypárt egyre nyomasztóbb túlsúlyra tett szert a nyilvánosságban. S ami ezzel járt, elsorvasztotta például a Népszabadságot és a 168 Órát, hirdetésekkel domesztikálta a független orgánumok közül az ATV-t, az Indexet és a Népszavát.

A kormánypárti féloldalúság az információhiány haldoklásából hozta vissza az életbe a kis helyi (két-háromtagú) szerkesztőségeket. Szinte minden nagyközségben, kisvárosban újra megerősödtek vagy végre megjelentek, és egyre több helybéli médiafogyasztó érdeklődését elégítik ki. A számukat inkább csak becsülöm, hisz’ a nyilvánosság mintegy nyolcezer fórumát kéne föltérképezni a hatás szempontjából.

Az a benyomásom, hogy a kormánykritikus sajtó növekvő hatékonysága pillanatnyilag erőteljesebb, mint a hatalom erkölcsi válságát félrekezelő kormányzati propagandagépezeté. A különbséget sokáig abban fedeztem föl, hogy például a KESMA összehangolt akciói nagyjából ugyanannyi ellenzéki szerkesztőség bíráló hangvételű értelmezéseivel ütköztek. Szívesebben olvastuk az egyéni ízű jegyzeteket, mint a miniszterelnök szavait „megzenésítő” egyenszövegeket. A szélesebb olvasótáborra tett hatás mégis a kormányzati propagandagépezet igyekezetét igazolta.

Például azért, mert a 2019-es önkormányzati választás óta eltelt négy és fél év alatt az ellenzéki pártok sem az ellenzéki MTI-t (Márki-Zay Péter ötletét), sem a Szabad Városok Szövetsége közös portálját vagy napilapját (Karácsony Gergely elképzelését) nem teremtették meg. Ezzel magyarázható, hogy a kormányzati hálózat eredményesebben működött, mint az egymástól elszigetelt ellenzéki szigetecskék. De ahogy Magyar Péter személyében feltűnt egy politikus, akit nem ejtett túszul az állami finanszírozás, ismét kezdtek kiegyenlítődni a médiaviszonyok.

Nehéz persze eldönteni, hogy ki beszélt Szánthó Miklósból, amikor az amerikai olvasók számára fele-fele arányban képzelte el a magyarországi nyilvánosság megoszlását. Vajon a győzelemre áhítozó Alapjogokért Alapítvány főigazgatója vagy a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kontraproduktív tevékenységét belátó kuratórium elnöke?                

 

Tíz mondat az egyensúlyról

 

Lehetőséget kell teremteni, hogy mindkét gondolatvilág egyenlő mértékben meg tudja mutatni magát a sajtó nyilvánossága előtt. (Orbán Viktor miniszterelnök, Napi Magyarország, 1998. szeptember 28.)

Egy dologra nagyon oda kell figyelnie a polgári koalíció kormányának, mégpedig arra, hogy a sajtó a tájékozódás szempontjából kiegyensúlyozott legyen. Magyarán, azon polgárok, akik saját értékviláguk szerint szeretnének tájékozódni, meg is kapják azokat a sajtótermékeket, amelyekre vágynak. (Sasvári Szilárd Fidesz-politikus, Gyarmati Újság, 1998. október 2.)

A szocialisták meggyengültek mára, de még mindig fele-fele arányban van jelen a médiapiacon a bal- és jobboldal. (Széles Gábor médiavállalkozó, Magyar Hírlap, 2016. november 5.)

Még mindig nagyjából fifty-fifty a kormánypárti és a kormányellenes sajtó aránya. (Stumpf András újságíró, Mandiner, 2016. november 14.)

Huszonhét évvel a rendszerváltás után talán eljutottunk arra a pontra, hogy nagyjából kiegyenlítettek a médiaviszonyok. (Jeszenszky Zsolt publicista, Heti Válasz, 2017. augusztus 24.)

Az új korszakban a nemzeti vállalkozásokat piaci alapon kiszolgáló kritikus infrastruktúra a döntő tényező lett, ezért a bankrendszert, az energia- és médiaszektort hazai kézbe vettük. (Orbán Viktor miniszterelnök, YouTube.com, 2018. május 10.)

Szerintem a jobb- és a baloldali média nagyjából partiban van egymással. (Andy Vajna filmipari kormánybiztos, Index.hu, 2018. december 10.)

Szeretnénk, ha a piacon médiaegyensúly alakulna ki. (Varga István ügyvéd, a KESMA-kuratórium elnöke, Behir.hu, 2019. február 1.)

A média fele Magyarországon jobboldali, konzervatív, hazafias, kereszténydemokrata, és a másik fele nemzetközi liberális. (Szijjártó Péter külügyminiszter, Facebook.com, 2023. november 10.)

Today, the media is split roughly 50-50, meaning that only 34 years of the collapse of the communism has the Right maneged to have at least as many print media and online news portals as the left. (Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke, California Globe, 2024. április 20., 8 óra 59 perc)     

komment

Médianapló - Lázár János Novák Katalinról: Nem való közénk, nem való fölénk (Lefülelt mondatok, 24.04.14.-20.)

2024. április 21. 11:54 - Zöldi László

A legutóbbi napokban Orbán Viktor szabadságolt, Sulyok Tamás megrendült, Schmidt Mária senkizett, Tarlós István vitézyzett, Kovács Gergely pedig teljesített.

 

A szakma nincs jól szakmailag. (Makránczi Zalán színész, szakszervezeti aktivista, Klubrádió, április 14.)

A történelem megadta, hogy Saulusból Paulus legyen. (Kardos András publicista Magyar Péterről, Facebook.com, április 14.)

Visszafogott legyen, ha nem akar szénné égni ebben az ügyben! (Tarlós István volt budapesti polgármester Vitézy Dávidról és az orosz metrókocsikról, ATV, április 15.)

Az a hibája, ami az előnye is. Hogy Budapest a szenvedélye. (Merker Dávid várostörténész Vitézy Dávidról, Válaszonline.hu, április 15.)

Nincsenek fideszes politikusok, csak a miniszterelnök emberei. (Kele János publicista, volt Momentum-politikus, 24.hu, április 15.)

A közszereplőnek mindent állnia kell. (Novák Miklós újságíró, Magyar Nemzet Online, április 16.)

Itt helyben a helyi teljesítmény számít. (Kovács Gergely kutyapárti politikus, Budapest-hegyvidéki polgármester-jelölt, Népszava, április 16.)

A kétfarkú kutyák a viccben sem ismernek tréfát. (Dési János műsorvezető, Klubrádió, április 16.)

Schmitt Pál és Novák Katalin után újabb köztársasági elnök bizonyult erkölcsileg összeférhetetlennek a pozíciójával. (Ficsor Benedek újságíró, Sulyok Tamásról, MagyarHang.hu, április 16.)

Megrendített, amiket az elmúlt hetekben a nyilvánosságban apám múltjáról elém tártak. (Sulyok Tamás köztársasági elnök, Népszava, április 17.) 

Itt Soros, ott Putyin pincsijei csaholnak. (Zsebesi Zsolt újságíró, olkt.hu, április 18.)

Aki egy kiskorú gyerek sérelmére elkövetett bűncselekményben kegyelmet ad, az nem való közénk, az nem való fölénk sem. (Lázár János Fidesz-politikus Novák Katalinról, 444.hu, április 18.)

Eminens fenegyerek. (Lakner Zoltán politológus Lázár Jánosról, Klubrádió, április 19.) 

Felfuvalkodott kis senki. (Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója Magyar Péterről, Telex.hu, április 19.)

A kormányzat jelenleg nem ura az eseményeknek - az események uralják a kormányzatot. (Puzsér Róbert publicista, Magyar Hang, április 19.)

A régi avítt helyét átvette az új poshadt. (Tamás Ervin újságíró, Újnépszabadság.com, április 19.)

Ránk vár a feladat, hogy Budapest után Brüsszelben is megmentsük a szabadságot. (Orbán Viktor miniszterelnök, Hír TV, április 19.)

Rettenetesen magunkra maradtunk ezzel a feladattal. (Gajdics Ottó újságíró, Magyar Nemzet Online, április 20.)

Magyar Péter hiányzó hősként érkezett, és nem lenne jó, ha tragikus hősként tűnne el. (Bruck András író, Facebook.com, április 20.)

A rendszer igazi ellenzékét csak a rendszeren kívül lehet megteremteni. (Forgács Iván publicista, Népszava, április 20.)

Ahhoz, hogy sokan kapjanak keveset, kevesektől sokat kell elvenni. (Csepeli György szociálpszichológus, Index.hu, április 20.)

komment

Médianapló - Putyin pincsijei

2024. április 20. 11:02 - Zöldi László

A hazai közélet kutyás vonulata Orbán Viktor kijelentésével indult. 2007-ben az akkor éppen volt miniszterelnök azzal vádolta ellenlábasát, a regnáló kormányfőt, hogy Magyarországot kiszolgáltatja a Gazprom és a mögötte álló orosz állam érdekeinek. Majd amikor 2010-ben újra elfoglalta a miniszterelnöki bársonyszéket, óhatatlanul ő lett a nyilvánosság ellenzéki részében Putyin pincsije.

Erre mondta Szent-Iványi István egykori SZDSZ-politikus, majd az Orbán-kormány szlovéniai nagykövete: „Feltűnő, hogy miniszterelnökeink ellenzékben atlantisták, kormányon viszont Moszkva felé fordulnak.” (Mozgó Világ, 2016/2.) E kijelentést úgy értelmezem, hogy Magyarország aktuális vezetőjét mindig óvatosságra inti egy gazdaságpolitikai összefüggés. Aki a Szovjetunióban, illetve Oroszországban a földgáz- és kőolajvezeték másik oldalán állt, bármikor elzárhatta, most is elzárhatja azt a fránya  csapot.

A bejegyzésem utáni összeállításból kiderül, hogy az egyik értelmező szerint Gyurcsány miniszterelnök kutyát ajándékozott a Magyarországon tartózkodó Putyinnak. Ennek ugyan nem találtam nyomát a hazai sajtóban, ettől azonban még megtörténhetett. Azt viszont sikerült megtalálni, hogy az értelmezők figyelme miért fordult a kutyák felé. Orbán Viktor megnyilvánulását az váltotta ki, hogy 2006 februárjában Gyurcsány Ferenc nemcsak a hivatalában fogadta Putyint, hanem a rózsadombi házába is meghívta.

E látogatást fénykép örökítette meg. Hárman láthatóak rajta. Baloldalt Dobrev Klára, a háziasszony, középen a nála legalább tíz centivel alacsonyabb Putyin, jobboldalt pedig a még feleségénél is magasabb Gyurcsány Ferenc. A vendég fekete ölebet, szemlátomást kölyökkutyát tart a karjaiban. Totót, a család kedvencét, aki a korabeli tudósítások szerint megnyalta az orosz elnököt, sőt még két puszit is adott neki.

A kétségkívül pajkos tekintetű kutyus aztán még egyszer hírértékre tett szert. 2018 közepén a gazdája felírta a fészbukos üzenőfalára, hogy Totó eltávozott az élők sorából. E személyes, családi közleményt a magyar sajtó is említésre érdemesnek tartotta. De hogy a koromfekete magyar puliból hogyan lett pincsi a hazai nyilvánosság fórumain, az számomra változatlanul homályban maradt. Várom a megfejtéseket.

(Utóirat: a fényképet megleltem a világhálón, az Index.hu-n jelent meg. De sajnos nem tehetem föl, mert állami hírügynökség készítette, és engedélyt kéne kérni hozzá. Akit érdekel, írja be a keresőbe, hogy Totó kutya Putyin.) 

 

Tíz mondat a pincsikről

 

Európában bizony elszaporodtak Putyin pincsijei, és ezt most már mindenki kezdi veszedelmesnek látni. (Orbán Viktor Fidesz-politikus, volt miniszterelnök, Orbánviktor.hu, 2007. október 1.) 

Gerhard Schröder egykorvolt német kancellár meg sem állt a Gazprom igazgatótanácsáig, s lett imigyen Putyin pincsije. (Bayer Zsolt publicista, Magyar Hírlap, 2014. január 17.)

Orbán Viktor vagy pincsinek állt, vagy súlyos politikai elbutulás, demens sújtja. (Gyurcsány Ferenc DK-politikus, volt miniszterelnök az Orbán-Putyin találkozóról, Index.hu, 2017. február 2.)

Gyurcsány Ferenc mit meg nem tett azért, hogy Putyin pincsije lehessen. Otthonában fogadta az orosz elnököt, valósággal körberajongta, kutyát ajándékozott neki. (Märle Tamás újságíró, Magyar Fórum, 2017. április 13.)

Nem szeretem a Putyin pincsije kifejezést, de belátom, hogy elég plasztikus leírása annak, hogy mi történt tegnap Moszkvában. (Molnár Bálint publicista Orbán látogatásáról, Kolozsvári Szalonna, 2022. február 2.)

Putyin pincsije nem meri megugatni a gazdit. (Horváth Gábor újságíró Orbán Viktorról, 2022. március 21.)

Mindig lesz pincsikutya, aki falatkáért dörgölőzik. (Rab László újságíró, VárosiKurír.hu, 2022. május 30.)

A hírek szerint a négyszemközti megbeszélésre egy józan, a világot, az orosz fenyegetést pontosan érzékelő magyar politikus lépett be, majd úgy jött ki, mint Putyin pincsije. (Eörsi Mátyás volt SZDSZ-politikus Orbán Viktorról, Népszava, 2023. március 18.)

Gyakran Putyin pincsije, de a NATO-bővítés ügyében Erdogan ebe. (Rostoványi András újságíró Orbán Viktorról, Népszava, 2023. július 3.)

Itt Soros, ott Putyin pincsijei csaholnak. (Zsebesi Zsolt újságíró, olkt.hu, 2024. április 18.)      

komment

Médianapló - Milák merre mászkált?

2024. április 18. 12:52 - Zöldi László

 Zajlik egy csöndes vita, bár egyelőre inkább a Messengeren, a szélesebb nyilvánosság kizárásával. Többnyire újságíró kollégák fejtik ki álláspontjukat arról, vajon sajtótermék-e az, ami a Facebookon megjelenik. Szerintem az, marosvásárhelyi szerkesztő barátom szerint is, ő azonban hozzáfűzi, hogy „A Facebook szerkesztetlen sajtó.” A kiegészítést aláírom, és van egy konkrét példám is.

Békesi Lászlónak feltűnt Milák Kristóf „szálkás” izomzata, noha a pillangózó olimpiai bajnok egy évet kihagyott. Hat számban indult az országos úszóbajnokságon, amiből ötöt megnyert - mindössze háromhónapnyi edzéssel. Ezt a volt pénzügyminiszter lehetetlennek tartja, és titkot sejt a háttérben. Nem úszó-szakember, mégis beleszólt az úszók dolgába. Mentségére szóljon, hogy ex-távolugróként csaknem egy évtizedig elnökölte a magyar atlétikai szövetséget. Hallott valamit harangozni a dopping-vétségekről.

Nemcsak a világra szóló botrányokról szerzett tudomást, hanem arról is, amit a sportújságírók ritkábban kötnek a médiafogyasztók orrára. Ha ugyanis egy élsportoló megadta a tartózkodási helyét, de nem találják ott a dopping-ellenőrök, és ez háromszor ismétlődik meg, akkor bizony eltiltják az előlük bujkáló atlétát, súlyemelőt, úszót. (Hasonló okból épp egy olimpiai éremszerzésre esélyes magyar vívónő számíthat eltiltásra.)  

Békesi László látott már karón varjút, ezért pendített meg egy hírt. Milák Kristóf tavaly állítólag két hónapot töltött Ausztráliában, a világ egyik legjobb edzőjénél. Ez a két hónap meg az újabb három csaknem fél év, és már nem is szorul magyarázatra a szálkás izomzat meg a világ élvonalát ostromló eredmény. S bár nem volt szerkesztője a fészbukos bejegyzésnek, a szerző felkészültségéből telt arra, hogy óvatosan fogalmazzon.

Azt firtatta, hogy ha az úszók szövetségi kapitánya tudott a brisbanei kitérőről, vajon miért beszélt arról a nyilvánosság fórumain, hogy nem veszi föl a telefont Milák Budapest szomszédos kerületében. Ha pedig nem tudott az ausztráliai edzésekről, hogyan kíséri figyelemmel a válogatott úszók olimpiai felkészülését? De kijutott a feltételezésekből a magyar olimpiai funkcionáriusoknak is, akiknek tudniuk kellett, hogy tavaly hol tartózkodott Milák. Hisz’ az úszónak be kellett jelentenie az ellenőrök miatt. Elvégre „A brisbanei ’kirándulás’ a legdoppingérzékenyebb időszakra, az alapozó edzésekre esett.”

Békesi nem állított, nem gyanúsított, nem vádolt. Feltételesen fogalmazott. Nyolcvanon túl nem az ő dolga utánajárni a részleteknek, és válaszra (indoklásra) kényszeríteni a sportvezetőket. Az újságíróknak persze nem munkaköri kötelességük olvasgatni egy volt miniszter fészbukos bejegyzéseit. De ha megnyilvánulása napvilágot lát egy utánközlő portálon is, már nem tehetnek úgy, mintha mi sem történt volna. Az utánközlés az Újnépszabadság április 15-i számában jelent meg. N. Pál József a Nemzeti Sport április 16-i számában foglalkozott a Milák-jelenséggel.

Nemcsak az időrendből derül ki, hogy olvasta a bejegyzést. Abból is, hogy Békesi nevének említése nélkül szentelt neki egy zárójeles mondatot. Íme: „(Az Ausztráliából érkező e-mailt, miszerint ott készült titokban két hónapig, nem tudom komolyan venni.)” Az alapos felkészülés helyett az isteni gondviselésnek tulajdonítja az országos bajnokságon elért eredményeket: „Milák úszózseni, így rakta össze a Teremtő.”

A Népszava április 17-i számában látott napvilágot Varga T. Róbert cikke a Milák-jelenségről. A szerző a szövetségi kapitány „értetlen ábrázatát” emeli ki a sztárúszó teljesítményével kapcsolatban, és egy szóval sem említi a volt pénzügyminiszter és atlétikai elnök bejegyzését. Logikailag két eset lehetséges. Az egyik az, hogy nem olvasta a fészbukos bejegyzést, de az újnépszabadságos újraközlést sem, ráadásul a népsportos kolléga zárójeles megjegyzése is elkerülte a figyelmét. Ezt azért nehéz elképzelni róla. A másik eset külön bekezdést érdemel.

Ha a kormányzat befolyási zónájába tartozó sportújság és az egyetlen ellenzéki napilap nem veszi komolyan, illetve figyelmen kívül hagyja Békesi László bejegyzését, akkor a sportújságírók magatartása mögött nem világnézeti ok rejlik. Inkább az, hogy a párizsi olimpiai megkezdése előtt száz nappal nem akarnak dopping-botrányt kirobbantani. Mert ha esetleg kiderülne, hogy egyik bálványozott hősünk a lakóhelyétől 15472 kilométernyire akarta megalapozni az újabb aranyérmét, akkor ezt nemcsak a sportkormányzat venné tőlük rossz néven, hanem az aranyérmekre áhítozó közvélemény is.

Pedig nem kívánok sokat a magyar sportújságíróktól. Csupán azt kellett volna megkérdezniük a volt pénzügyminisztertől és az egyik nemzeti sportszövetség hajdani vezetőjétől, vajon honnan és hogyan jutott el hozzá a brisbanei kirándulás híre. S ha mégis igaznak bizonyulna a Békesi-feltételezés, az úszóválogatott szövetségi kapitányát meg a sportért felelős államtitkárt kellett volna szóra bírni, vajon milyen szerepet játszottak a brisbanei kiruccanás eltitkolásában.

A bejegyzésem utáni összeállítás arról árulkodik, hogy az olimpiák körüli doppingügyek nem mentek ritkaság számba, bár hozzájuk a sportújságíróknak akkoriban is kevés közük volt.

 

Tíz mondat a doppingról

 

Azonnal lemondok, ha egy olimpián magyar doppingügy lesz. (Schmitt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Magyar Hírlap, 1997. november 8.)

Több doppingeset után Athénban valakinek vállalni kell azt a munkát, hogy Pekingre mégis csak felálljon a csapat, és legyen egy magyar, sikeres, reménybeli csapat, ami majd tisztességesen helytáll. (Schmitt Pál, a MOB elnöke, Magyar Televízió, 2006. július 17.

A nevem mellett mindig ott lesz a dopping. (Kovács Ágnes úszó olimpiai bajnok, Stop.hu, 2008. január 9.)

Nem vagyok sem rosszabb, sem jobb a többieknél, már ami a doppingkérdést illeti. (Fazekas Róbert volt olimpiai bajnok diszkoszvető, Origo.hu, 2010. augusztus 4.)

Voltak olyan magyar sportolók, akiknek indokolt volt a rendszeres ellenőrzésük. (Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport vezetője, Magyar Nemzet, 2012. szeptember 8.)

Sajnos kijelenthető, hogy a két versenyező meg nem engedett szerhez nyúlt. (Baráth Etele, a Kajak-Kenu Szövetség elnöke, Magyar Távirati Iroda, 2016. augusztus 2.)

Akkor jelenthetjük ki, hogy valaki olimpiai bajnok, ha tíz év múlva sem lesz pozitív a lelete. (Bakanek György orvos, dopping-szakértő, ATV, 2016. augusztus 8.)

A dopping pofátlan csalás. (Sós Csaba edző, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke, ATV, 2016. augusztus 12.)

Ismerek olyan versenyzőt, aki kinyitotta a szobatársa hűtőjét, és ott álltak benne az ampullák. (Fábiánné Rozsnyói Katalin kajak-mesteredző, 24.hu, 2019. december 23.)

Ő az egyetlen magyar atléta, akinek kétszer is doppingvétséget varrtak a nyakába. (Szalay Péter újságíró Fazekas Róbertről, Index.hu, 2024. április 18.)

 

 

komment

Médianapló - Tíz mondat a válságról

2024. április 16. 15:47 - Zöldi László

A válságot mindig annak kell kezelni, aki kormányon van. (Bajnai Gordon miniszterelnök, Népszabadság, 2009. március 16.)

Nem egyszerűen válságot akarok kezelni, hanem fölkészíteni a hazámat a válság utáni világra. (Orbán Viktor miniszterelnök, Délmagyarország, 2012. május 30.)

Válság idején páratlan, hogy intézkedéseivel éppen azok ellen lép fel egy kormány, akiket a recesszió a legsúlyosabban érint. (Ferge Zsuzsa szociológus, Népszava, 2012. október 5.)

A válság arra jó, hogy megoldják. (Medgyessy Péter volt miniszterelnök, ATV, 2015. szeptember 22.)

Ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani. (Orbán Viktor miniszterelnök az ellenzékhez, Miniszterelnök.hu, 2020. március 23.)

A gazdasági válságot a járvány csak előrehozta. (Dézsi Csaba András győri polgármester, Ugytudjuk.hu, 2020. május 6.)

A válságkezelés válságával kínlódik a rendszer. (Ágh Attila politológus, Népszava, 2024. február 1.)

A kegyelmi ügy mély bizalmi válságot robbantott ki a jobboldalon, és ezt a válságot próbálta kihasználni a baloldal. (Bencsik András újságíró, Demokrata.hu, 2024. február 28.)

Válságtünet, hogy én egyáltalán itt lehetek. (Magyar Péter újdonsült politikus, Index.hu, 2024. március 16.)

A megélhetési válságot erkölcsi válság mélyíti el. (Molnár Csaba DK-politikus, Klubrádió, 2024. április 15.)

komment

Médianapló - Szabad-e pontatlanul idézni?

2024. április 15. 12:55 - Zöldi László

Az üzenet szerzője digitális ismerősöm. Olvasta a Lefülelt mondatok című rovatom tegnap megjelent összeállítását, és nehezményezi, hogy Ungár Péter közösségi bejegyzését pontatlanul idéztem. Igaza van, csakugyan pontatlanul, de tudatosan.

Az LMP-politikus érdekes kísérletbe kezdett. Tősgyökeres pestiként Szombathelyen bérelt lakást, és hetente egy-két napot a határszéli városban töltött. Járta a lehetséges választókerületét, beszélgetett az emberekkel, ismerkedett a település gondjaival. A tetemes magánvagyonából még egy portált is alapított. A „rózsadombi úri fiú” kísérlete nem sikerült ugyan, mert az ellenzéki pártok szervezte előválasztáson egy helybéli DK-politikus mögé szorult. Szombathely iránti érzelmei azonban megmaradtak.

Nem hagyott fel azzal, hogy egyszer majd a pannon várost képviselheti az országgyűlésben. Jelenleg is tagja a parlamentnek, de nem egyéni listáról. Különösen a szociálpolitikai és a geopolitikai kérdésekben mozog otthonosan, ezeket tanulta az Edinburgh-i egyetemen. Az országgyűlés legjobban képzett képviselői közé tartozik, ráadásul érti a digitális technológiát, és érzi a közösségi kommunikációt is. A messengeres hozzászólóval épp az utóbbi miatt keveredtem vitába.

Ungár Péter azt írta az üzenőfalára, hogy a közéletbe berobbant Magyar Péter érvelése az orosz-ukrán háborúról hasonlít a miniszterelnökére. Ezt nem tekinti főbenjáró véteknek: „Én leszek az utolsó, aki megszól valakit azért, mert úgy ellenzéki, hogy vannak kérdések, amelyben egyetért a kormányoldallal.” (Facebook.com, 2024. április 13.) A ’kérdések’ ugyebár többes számú kifejezés, a mellékmondatot indító vonatkozó névmást tehát szintén többes számba kellett volna tenni.

Ezt Ungár elmulasztotta, tartom azonban annyira műveltnek, hogy a pontatlanságot inkább a felületességének tulajdonítom. Ezzel magyarázható, hogy amidőn az idézett gondolatmenetet közöltem a Lefülelt mondatokban, az amelyet amelyekre javítottam. A helytelen írás bizonyítékait inkább azoknak rovom föl, akik úgy vannak jelen a nyilvánosságban, hogy rossz az íráskészségük.

Czeglédy Csaba szombathelyi ügyvéd és lokálpatrióta nyerte meg Ungár Péterrel szemben az ellenzéki előválasztást. Ám az országoson kikapott Hende Csabától, történetünk harmadik szereplőjétől. A Fidesz-politikus az országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, és április 4-én az ellenzék javaslatát kellett volna a plenáris ülés elé engedni. De úgy vélte, hogy a 2008 óta változatlan (havi 12.200-tól 25.900 forintig terjedő) családi pótlékot a munkaalapú társadalomban nem érdemes emelni.

Végső érvül ezt a mondást használta: „Aki nem dolgozik, az ne is egyék.” (Nyugat.hu, 2024. április 12.) Kijelentése országszerte megrökönyödést váltott ki. Az elmarasztalók közé tartozik a vele szemben választási vesztés Czeglédy Csaba. Íme, a szombathelyi ügyvéd-politikus fészbukos bejegyzése: „Ha tehát a Fideszen múlik, az állásukat vesztő és fizetésükből megélni képtelen szülők gyerekei nyugodtan éhen is halhatnak.” (Facebook.com, 2024. április 12.)

Hát bizony ebbe is belenyúltam. Az okfejtést úgy emeltem át a Lefülelt mondatokba, hogy az ’és’ után beszúrtam egy ’a’ határozott névelőt. Nélküle ellentmondás keletkezik az egyértelműnek szánt bejegyzésben. Először ugyanis ama szülők elvesztik az állásukat, majd a már nem létező fizetésükből nem képesek ellátni a gyermekeiket. Holott a jó íráskészségű Czeglédy a szülők két különböző csoportjára gondolt: az állás nélküliekre és a kis fizetésből élőkre.

Meglehet, hogy nem tartottam be a dokumentátorok íratlan szabályát, de egyik közéleti személyiség sem érdemelte volna meg a ledorongolást. Az más kérdés, hogy mint annyi más fészbukozó, ők sem tekintik „írói munkásságuk” szerves részének a közösségi kommunikációt. Arra a fránya Facebook-ra nem kell annyira odafigyelni, mintha több hetes gyűjtőmunka után az országgyűlésben vagy a szombathelyi képviselőtestületben beszélnének hangsúlyozottan szakpolitikai kérdésről.

A közösségi oldalt lazábban vehetik, elvégre csak kiírják magukból a kutyafuttából megfogalmazott véleményüket. Vannak olyanok, akik ezt a felületességet, könnyedséget, nagyvonalúságot vállalják is a nyilvánosság előtt. Mondván, hogy a Facebook nem sajtóorgánum, inkább az ösztönkiélés megnyilvánulása. Az a benyomásom, hogy egy komoly ember esetében több ennél. Ha adunk magunkra, akkor a fészbukos bejegyzésünket nem különböztetjük meg attól a kézirattól, amelyet újságban szeretnénk közölni.

 

Tíz mondat a Facebookról

 

A Facebook kötetlenebb stílus. (Sallai R. Benedek LMP-politikus, ATV, 2015. augusztus 19.)

A Facebook mint médium a sajtó minden más formájánál alkalmatlanabb a fontos témák felszínen tartására. (N. Kósa Judit újságíró, Népszava, 2018. március 1.)

A Facebook nem sajtótermék, ugyanis nem szerkesztik. (Szele Tamás újságíró, Forgókínpad.hu, 2019. május 20.)

A Facebook nem egy underground műfaj. Azért felelősséget kell vállalni. (Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, ATV, 2020. június 18.)

Már nem a Magyar Közlöny a legfőbb jogforrás, hanem egy-két kormánytag Facebook-oldala. (Papp Zsolt újságíró, Népszava, 2020. december 23.)

Ez az oldal egy Facebook-oldal, nem sajtó. (Parászka Boróka újságíró, Facebook.com, 2021. május 30.)

A Facebookon és a közösségi médiában bárki ugyanolyan hangosan tud szólni, mint az újságíró a hagyományos médiában. (Polyák Gábor médiajogász, Klubrádió, 2022. július 11.)

Sajnos idehaza a legfontosabb, kvázi sajtótermékké és politikai-gazdasági kommunikációs csatornává lett a Facebook. (Ceglédi Zoltán politológus, Facebook.com, 2023. augusztus 1.)

Facebook-kommentből nem lesz rendszerváltás. (Gréczy Zsolt DK-politikus, Facebook.com, 2024. február 25.)

A szombati gigatüntetésen több volt a magyar zászló, mint Németh Szilárd Facebook-oldalán a cupák. (F. Szabó Kata újságíró, Népszava, 2024. április 11.)

komment

Médianapló - Lendvai Ildikó: "A baloldal egyelőre kevés a változáshoz" (Lefülelt mondatok, 24.04.08.-14.)

2024. április 14. 15:25 - Zöldi László

A legutóbbi napokban majd’ mindenki magyarpéterezett. Orbán Viktor pedig novákozott, Orbán Balázs tiszázott, Gulyás Gergely natózott, Menczer Tamás nőzött és  Ungár Péter ellenzékizett.

 

Azzal, hogy a köztársasági elnök asszony lemondott, a Novák-ügy véget ért. (Orbán Viktor miniszterelnök, YouTube.com, április 8.)

A Varga Judit-féle bomba besült. (Hargitai Miklós újságíró a kormányzati kommunikációról, Népszava, április 8.)

A pedofil cirkusz elfáradt. (Kiss László újságíró, Magyar Hírlap Online, április 8.)

Az embereknek elegük van az állam csecsein lógó egyházi élősködőkből. (Tarr Zoltán református lelkész, Válaszonline.hu, április 8.)

A NER-rel szemben most az a jó, ami erős és elég átfogó. (Tömpe István közgazdász, Újnépszabadság.com, április 8.)

A vég kezdetének időszakába léptünk. (Ágh Attila politológus, Népszava, április 9.)

A napszemüvege női. (Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péterről, Facebook.com, április 9.)

Menczer Tamás, a Fidesz vállról indítható, új kommunikációs csodafegyvere. (Föld S. Péter újságíró, HírKlikk.hu, április 9.)

Kapitalista bolsevizmus. (Bíró András környezetvédelmi aktivista a mai Magyarországról, Klubrádió, április 10.)

Formális garanciákban a Fidesz verhetetlen. (Polyák Gábor médiajogász az uniós médiaszabályozásról, Magyar Narancs, április 11.)

Azért léptünk be, mert egymást akarjuk megvédeni, és nem azért, hogy együtt lépjünk fel más ellen. (Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a NATO-ról, Nool.hu, április 11.)

Tiszavirágzás. (Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar Péter Tisza-pártjáról, Facebook.com, április 11.)

A politikai viszonyok megváltozásával a rendszerváltozás vesztesei egyre kevésbé számíthattak a rendszerváltozás győzteseinek együttérzésére. (Csepeli György szociálpszichológus, Élet és Irodalom, április 12.)

Magyar beépült az ellenzékbe, kettészakította, és kapott százezer tüntetőt. (Bartus László újságíró, Amerikai Népszava, április 12.)

Az ellenzéki miskolci polgármestert „megették” az ellenzéki pártok. (Magyar Péter újdonsült politikus, Klubrádió, április 12.)

Judit, ahányszor csak láttam, sohasem akart középpontba kerülni, ellentétben volt férjével. (Prugberger Tamás miskolci jogászprofesszor a tanítványáról, Varga Juditról, Magyar Nemzet Online, április 13.)

Úgy tűnik, hogy az ó-ellenzéket el fogja söpörni. (Vona Gábor Második Reformkor-politikus Magyar Péterről, YouTube.com, április 13.)

A magyarság lelke vidéken él. (Gyopáros Alpár Fidesz-politikus, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Magyar Távirati Iroda, április 13.)

Én leszek az utolsó, aki megszól valakit azért, mert úgy ellenzéki, hogy vannak kérdések, amelyekben egyetért a kormányoldallal. (Ungár Péter LMP-politikus, Facebook.com, április 13.)

A baloldal, ahova tartozom, egyelőre kevés a változáshoz. (Lendvai Ildikó szocialista politikus, Népszava, április 13.)

Nekem már nincs időm a gyógyulásra. (Bodrogi Gyula 90 éves színész, Magyar Rádió, április 14.)

komment

Médianapló - Magyar Péter, a pályakezdő nyilatkozó fonákja

2024. április 13. 14:57 - Zöldi László

Készülök egy dokumentum-összeállításra a címben olvasható politikusról. A határon túli magyar portál szerkesztője azt kérte, hogy a február második hetében felbukkant Magyar Péter előéletéből is szedjem össze a legérdekesebb jellemzéseket. A baj csak az, hogy ilyenek alig vannak.

Egy riport 2007-ből, amikor két jogász egyetemista, Gulyás Gergely Győző (igen, jelenleg a miniszterelnökséget vezető miniszter) és Magyar Péter harcolt a rendőrséggel, hogy minden pénteken tüntetést szervezhessenek a Parlament előtti térre. Az utóbbi tucat évnyi kihagyás után, 2019-ben tűnt föl a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként. Csakhogy az újságírók nem rá voltak kíváncsiak, hanem a cégre. Volt egy CSOK-botránya is a Balaton partján, de azok a fránya firkászok nem őt kérdezték az üdülővásárlás körülményeiről, hanem Varga Judit államtitkárt, majd minisztert.

Sokáig egy közéleti személyiség oldalbordájaként tengette az életét, és most, íme, az ellenzéki és a független médiumok munkatársai a kegyét keresik. Két hónap alatt végigjárt egy sor szerkesztőséget, befutott, tényező lett. Tegnap délután a Klubrádió székházába is megérkezett, hatvanhárom percre ült be Bolgár György beszélgetős műsorába. Ebből vontam le következtetést a médiaszemléletéről és az újságíró-kezeléséről.   

Gerő András, a nemrégiben elhunyt történész volt híres arról, hogy kikérte magának, ha a rádió- vagy tévéstúdióban valaki félbeszakította az okfejtését. Ő viszont előszeretettel szólt közbe, ha vitapartnerei fejtették ki az álláspontjukat. E jellegzetesen professzori magatartást sajátította el Magyar Péter is. Gerőnél udvariasabban, de azért félreérthetetlen módon.

Tegnap már túl volt azon, hogy az egyik ellenzéki portál oknyomozásról elhíresült munkatársát propagandistának nevezze. Becsületére válik, hogy a minősítést visszaszívta, mégis az a benyomásom, hogy új helyzetében a „jobb” körökben mozgó személyiség beszél belőle, aki a Fidesz-közegben tanult médiaszemléletet és újságíró-kezelést. A közte és a médiafogyasztók közt közvetítő szakembereket szükséges rossznak tartja, a legszívesebben még a kérdéseket is ő tenné föl magának.

Erre volt is példa a tegnapi műsorban, holott a magyar sajtó egyik legjobb kérdezője ült vele szemben. Mindazonáltal e magatartásformának érzékelhető a fonákja is. Magyar Péter pillanatnyi sikere a magával hozott tapasztalatokban gyökerezik. A fideszes propagandagépezetet belülről ismerte meg, ezért képes kiszámítani a karaktergyilkosság lehetséges mozzanatait. Ügyesen reagál, vagy ami még jobb: be-bejelenti, hogy a lejáratás milyen szakaszára lehet számítani.

Már megírtam, hogy nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy Varga Judit közösségi kommunikációjában a férje jelentős szerepet játszott volna. Ezt Magyar Péter vissza is igazolta az egyik interjúban. Eme üzenőfali tevékenységet ötletesen alkalmazza a kormányváltó megnyilvánulásaiban. Egyszóval felemás a kép. Attól tartok, a pályakezdő ellenzéki politikusnak nehéz lesz leszoknia arról, hogy gyanakvással hallgassa a nyilvánosság képviselőit.

Kétségkívül van oka az ódzkodásra, mert az egyik oldalon az árulót látják benne, a másikon pedig a kollaboránst. Mégis jót tenne neki, ha eltűnődne a változtatáson. Ha csakugyan komoly szerepet akar játszani a közéletben, nemcsak akkor kell elfogadnia az újságírók közvetítését, amikor haszna származik belőle. Akkor is, ha arra noszogatják, hogy indokolja meg a döntéseit.

A bejegyzésem utáni összeállításban eltérek a Médianapló hagyományától. Egy helyett kétszer tíz mondatot közlök a tegnapi beszélgetés legjellemzőbb mozzanataiból. Elvégre olyan közszereplővel ismerkedtünk meg, akitől egyetlen interjúban kétszer tíz továbbgondolásra érdemes mondatra is telik.    

 

Tíz árulkodó mondat Magyar Pétertől (Klubrádió, 24.04.12.)

 

Elérkezett egy olyan pillanat, amibe én beléptem.

Nem sokat alszom, fogytam kilenc kilót.

Menet közben én is alakulok.

Mindig pörgök.

Valahogy hozzám tapadt ez a fehér ing.

Nem szeretek túldicsérni másokat.

A nép bölcsességére kell hogy bízzam magam.

Szerintem abban értsünk egyet!

Ne tegyen fel költői kérdéseket!

Na, zárjuk le!

 

Tíz tartalmi jellegű mondat Magyar Pétertől (Klubrádió, 24.04.12.)

 

Mi egy garázscég vagyunk.

Napról napra többen vagyunk, bármit is tesz a hatalom.

Anyagilag több ezer ember támogat minket.

Elhitték az emberek, hogy változás kell.

Előbb választást kell nyerni, más út nincs.

/Az ellenzéki pártokról/ Egyre kevesebb a konc, de még mindig azon marakodnak.

Az ellenzéki miskolci polgármestert „megették” az ellenzéki pártok.

Egy hónapon belül hazahoznánk az uniós pénzeket.

Gyenge nemzetállamokkal nem tudunk erős Európai Uniót létrehozni.

Ukrajna csatlakozása a NATO-hoz felhívás a harmadik világháborúra.

komment

Médianapló - Kik kovácsolják a szállóigéket?

2024. április 12. 20:26 - Zöldi László

 Bár abból kéne kiindulni, ami ma reggel hangzott el a Magyar Rádióban, mégis visszanyúlok a figyelemre méltó megjegyzés idei rokonához. Az Alapjogokért Központ nevű civil szervezet alapító-igazgatója, aki egyúttal a KESMA-lapok kuratóriumi elnöke is, egyszóval a kormánytól teljesen független két szerveződés atyja nemrégiben kijelentette: „Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ezt Kósáné Kovács Magda mondta. Vagy Kovács László.”

Most akkor az egyik Kovács vagy a másik Kovács? Vajon túlzás-e azt firtatni, hogy ha Szánthó Miklós ennyire beleártotta magát a közéletbe, akkor talán illene tudnia, hogy az idézett szállóigét Kósáné Kovács Magdának tulajdonítják. A másik Kovácshoz pedig azt, hogy „Nem közvélemény-kutatást, hanem választást akarunk nyerni.” Ezt is illene tudni, már csak azért is, mert mindkét mondás eredete homályba vész. Akik nyakra-főre idézik őket, azoknak becsületére válik, hogy nem keverik össze a két Kovácsot. Következetesen tévednek.

A szocialista politikusok kezdetben hangsúlyozták ugyan, hogy nem ők találták ki a közkeletű szólásokat, de lassanként beletörődtek, hogy az idézők nem hallgatnak rájuk. Ha ugyanis kevésbé ismert véleménymondók állnak elő ütős, szellemes gondolatokkal, akkor ahhoz, hogy egy szólás közszájon forogjon, és esetleg szállóigévé váljon, kell a (hír)név is. Az a benyomásom, hogy a két régi vágású politikus nem vette nevére az említett szállóigéket, hanem rájuk tukmálták.

Kovács László 1939-ben született, Kósáné Kovács Magda egy évvel később. S mert a szállóigék eredetét évtizedek óta kutatom, megkérdeztem tőlük. Egymástól függetlenül ugyanúgy válaszoltak. Kósáné francia szakos tanári diplomát szerzett, és elmesélte, hogy nem tudja ugyan megnevezni az ősforrást, ám az egyetemen foglalkozott a XVIII. századi, felvilágosodást előkészítő filozófusokkal. A francia főúri szalonok sztárjaival, és közülük valaki mondotta azt a fránya szállóigét.   

Ezt az úgynevezett Tocsik-per idején, egy szombat délelőtti rádióműsorban hangsúlyozta is, az idézők azonban ezt már elfelejtették. Azt én fűzöm hozzá, hogy a nagy hírre vergődött mondást először Julius Caesar ejtette ki a száján, több mint kétezer éve. A felesége tisztességét sosem vonta kétségbe, de az asszony öltözködését az ókori Rómában sokan túl kacérnak tartották. A latin aforizma középkori keresztény szerzetesek közreműködésével jutott el a francia szalonokba, és onnan került át a XX. században a budapesti bölcsészkar francia szakára.

Kovács László meg is nevezte a neki tulajdonított szállóige forrását. Azért nem vélem ősforrásnak, mert a veterán magyar politikus Edward Heath brit miniszterelnöktől hallotta. Azt pedig még nem sikerült kikutatni, hogy a konzervatív államférfi kinek az okfejtését gondolta tovább, és tette a magáévá. A magyar politikus a Magyar Rádió egyik külpolitikai műsorában hivatkozott is a brit forrásra, akik azonban azóta tucatszámra idézték a mondást, ezt már nem tudják, vagy elfelejtették.

A bejegyzésem utáni összeállítás tanúsága szerint a közmegegyezéses tévképzetet Kovács László tudomásul vette. Bele is nyugodott, hogy mindenki neki tulajdonítja. Egyetlen kivétel akadt, a Nézőpont Intézet elemzője. Pálfai Milán a Magyar Rádió hírmagazinjában Magyar Péter hirtelen jött népszerűsége ürügyén fogalmazott imigyen: „Szokták mondogatni, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást.” Kijelentését jóhiszeműen úgy értelmezem, hogy ő legalább nem tulajdonította Kósáné Kovács Magdának.

Egyebként az, hogy a magyar politikusok szívesen merítenek a határon túli kultúrák szállóige-terméséből, akár jelenségnek is vélhető. Az összeállításból kiderül, hogy például a jelenlegi miniszterelnök az első országlása idején be is vallotta: a kormányzati családpolitika gyakran idézett alaptételét egy francia politikus választási kampányából kölcsönözte. Az már a sors iróniája, hogy e technikát a legnagyobb hazai ellenfele „szentesítette.”             

:   

Tíz mondat a szállóigékről

 

Egy nőnek nemcsak tisztességesnek kell lennie, hanem annak is kell látszania. (Julius Caesar)

Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. (Karinthy Ferenc író, Napló, Littoria Könyvkiadó, 1993)

Mindenki tudja, nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. (Pallagi Ferenc újságíró, Népszava 1993. július 31.)

Azt, hogy „három gyerek, három szoba, négy kerék”, először egy francia polgári politikus mondta, pedig erőteljesen szociális tartalmú. (Orbán Viktor miniszterelnök, Magyar Rádió, 2000. december 27.)

Mindig érvényes mérce, hogy nem közvélemény-kutatást, hanem választást akarunk nyerni. (Kovács László szocialista politikus, 168 Óra, 2004. január 5.)

Egy kiérdemesült szocialista elvtársat szeretnék idézni, aki szerint nem közvélemény-kutatásokat, hanem választásokat kell nyerni. (Kövér László Fidesz-politikus, Magyar Hírlap, 2016. július 2.)

Megtanultuk Dávid Ibolyától, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. (Bombera Krisztina műsorvezető, ATV, 2017. június 19.)

A politikában nincs szerzői jog. (Gyurcsány Ferenc DK-politikus, volt miniszterelnök, Facebook.com, 2021. augusztus 26.)

Nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Ezt Kósáné Kovács Magda mondta. Vagy Kovács László. (Szánthó Miklós, az Alapjohokért Központ főigazgatója, Hír TV, 2024. február 17.)

Szokták mondogatni, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást. (Pálfai Milán politológus, a Nézőpont Intézet elemzője, Magyar Rádió, 2024. április 12.)

komment
süti beállítások módosítása