Médianapló

Médianapló - Kutyák vagy gazfickók?

2020. április 25. 10:28 - Zöldi László

A digitális ismerősök olykor olyasmit írnak a fészbukos üzenőfalra, mely művelődéstörténeti nyomozást igényel. Hell István például tegnap szóba hozta II. (Nagy) Frigyest, aki a csatamezőn megtekintette a sebesülteket. S mert a haldokló katonák a porosz uralkodó segítségét kérték, ő imigyen mordult rájuk: „Bolondok (más verzióban kutyák, gazfickók)! Örökké akartok élni?” A mondás az úgynevezett hétéves háborúhoz köthető, mely a Mária Terézia uralta Ausztria-Magyarország és a német nemzetegyesítéssel próbálkozó Poroszország között zajlott.

A kijelentést három csatához kapcsolják a szakirodalomban: az 1757-es kolinihoz, az 1758-as zorndorfihoz és az 1759-es kunesdorfihoz. A magyar értelmezők hajlamosak a kolinit előnyben részesíteni, talán mert ebben a csatában három magyar tiszt is kitüntette magát. Nádasdy Ferenc lovassági tábornok, Petrovszky Ferenc huszárőrnagy és Kökényesdy Ferenc alezredes. A harc még nem dőlt el, de a monarchia katonái már nyerésre álltak, amidőn a szorult helyzetben lévő Nagy Frigyes kiadta a parancsot: „Ágyúkat ide!” Majd ráripakodott a visszavonuló katonáira: „Előre kutyák! Örökké akartok élni?” Ekkor szólt neki a segédtisztje: „Sire! Egyedül akarja elfoglalni az ütegállást?”

A porosz uralkodó tehát nem is annyira a sebesülteket akarta ledorongolni, mint inkább személyes helytállásával a saját javára fordítani a hadi helyzetet. A mondás pedig eredetileg így hangzott (vagy hangozhatott): „Hunde! Wollt ihr ewig leben?” De olvastam olyan változatot is, amelyben Nagy Frigyes a Hund helyett verfluchte Racker-nek (átkozott fickónak, gazfickónak) nevezte a visszavonuló katonáit. A német kutatók azonban kinyomozták, hogy a szállóige 1821-ből származik, és Goethe tulajdonította egy Feldherrnek (hadvezérnek), akit nem azonosított a porosz uralkodóval.

Ezt csak a XIX. század második felében tették meg két bécsi kiadású könyv szerzői, valószínűleg azzal a céllal, hogy Nagy Frigyes embertelensége révén kidomborítsák az osztrák császárnő és magyar királynő emberségét. Mária Terézia a győzelem hírére érdemrendet is alapított, és magáról nevezte el. A kolini csata három résztvevőjét tüntette ki vele, az egyik Nádasdy tábornok volt. A közismert szállóige hozzájárult ahhoz is, hogy a németek szembenézzenek a második világháborúban játszott szerepükkel. 1959-ben nagy visszhangot váltott ki a sztálingrádi csatát feldolgozó film, amely e sokat mondó címet kapta: Kutyák! Örökké akartok élni?           

2 komment