Médianapló

Médianapló - Láncos kutyák a magyar sajtóban

2023. november 27. 14:08 - Zöldi László

Idén márciusban a hazai nyilvánosság fórumait bejárta a hír, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter elvált a férjétől. Az ellenzéki sajtóban kárörvendő szövegek is megjelentek, ellenük emelte föl a szavát Szabó Tímea Párbeszéd-politikus. Kifejtette, hogy miközben világnézetileg a harcias kormánytag ellenfele, emberileg megérti, hogy azt kéri a nyilvánosságban dolgozóktól: tekintsék a válást magánélete részének. Hagyják békén!

Az ellenzéki politikus azt is hozzáfűzte, hogy amikor a kormány tevékenységét bíráló közéleti személyiségek ellen karaktergyilkosságot követtek el „a lakájmédia láncos kutyái” (Facebook.com, 2023. március 8.), előszeretettel vájkáltak az ellenzéki politikusok magánéletében. A kettős mércéről írt Szabó Tímea, félő azonban, hogy a „láncos kutya”, a Rákosi-korszak jellemző szóképe semmit se mond a mai olvasóknak. Hátha most sikerül felvilágosítani őket.

A múlt század negyvenes éveinek végétől a „láncos kutya” a jugoszláv államelnök eposzi jelzője lett. A hajdani partizánvezér szembefordult Sztálinnal, az okokat most ne firtassuk. Témánk szempontjából az a lényeg, hogy a Szovjetunió befolyási övezetéhez tartozó szocialista országokban propaganda-hadjárat indult „az amerikai imperializmus szolgálatába szegődött hazaárulók” ellen. Titóról szinte naponta jelent meg karikatúra, amint Uncle Sam, az Egyesült Államok megszemélyesítője láncon vonszolja maga után.

Akik az elemzés igényével foglalkoztak a témával, többnyire a szovjet sajtóból eredeztették az elmarasztaló kifejezést. Nem is ok nélkül. Például az egyik újságíró kolléga a negyvenes évek közepén látott egy plakátot - vagy talán röplapot? -, amelyen Hitler láncon vezetett egy  Szálasi fejű kutyát. Ráadásul van egy orosz közmondás, amelyet Vlagyimir Dal katonaorvos gyűjtött a besorozottak egészségügyi vizsgálata közben, „Olyan igaz, mint a láncos kutya.” Igen ám, csakhogy a jelzős szókapcsolat vándormotívum.

Dal a XIX. század utolsó harmadában adta ki az Orosz közmondások két vaskos kötetét, nálunk viszont Dugonics András 1820-ban megjelent könyvében, a Magyar példabeszédek és jeles mondások-ban olvasható: „Láncolt kutya csak azt marja, aki hozzá közelít.” Az Adáról származó, és a népi szólásokat gyakran használó, ráadásul alsó Tisza-vidéki tájszólással beszélő Rákosi Mátyás 1949. szeptember 30-án, a Magyar Dolgozók Pártja nagybudapesti aktiváján kapcsolta össze a szegedi Dugonics András és az orosz Vlagyimir Dal láncos kutyáját Titóékkal és az amerikai imperialistákkal.

A kétségkívül Moszkvából kezdeményezett nemzetközi propaganda-hadjárat nálunk Nagy Imre első miniszterelnökké választásáig tartott, 1949 őszétől 1953 nyaráig. Az agymosás nnyira sikeresnek bizonyult, hogy amikor 1952 tavaszán az állampárt ifjúsági szervezete fölmérte az egyetemi hallgatók tudatállapotát, a jelentést készítő apparatcsik döbbenten fedezte föl: az egyik csak annyit tudott Titóról, hogy ő a láncos kutya. Csupán remélhetem, hogy a frissiben érettségizett diákot nem a történelem szakra vették föl.

Egy művészettörténész azt is megírta, hogy Rákosi utódja az állampárt-vezetői székében, Gerő Ernő 1956 októberében az engesztelés szándékával érkezett Belgrádba. Tito egy albummal ajándékozta meg, amelyben a munkatársai összegyűjtötték a Ludas Matyi című vicclapban megjelentetett „láncos kutya” karikatúrákat. E képzettársítást igyekezett elkerülni a Kádár-rendszer sajtója. Elvégre 1956. november 3-án, Brioni szigetén, Tito és Hruscsov találkozóján dőlt el, hogy Kádár János lesz nálunk az első ember.

A Komszomolszkaja Pravda mintájára megalapított Magyar Ifjúság olyan nagy formátumban látott napvilágot, hogy egy garzonlakásban nem is lehetett szétnyitni. A hosszú fesztáv előnye, hogy az első oldalon, ugyanabban a sorban akár két szalagcím is elfért. A múlt század hatvanas éveiben Jugoszlávia vezetője átjött hozzánk, és baráti látogatását az ifjúsági hetilap így jelentette be: „Tito hazánkba érkezett”. A másik szalagcím a súlyemelő Európa-bajnokságra utalt, de Tito mellett nem fért el teljes egészében. A tördelőszerkesztő így rövidítette a sporteseményt: „Budapesten az EB.”

Írtam erről egy jegyzetet az újságíró szövetség honlapjára, és hozzászólt Kocsis Tamás. A veterán újságíró kifejtette, hogy 1968-ban a Magyar Távirati Iroda tudósítójaként bejáratos volt a belgrádi nagykövetségre. Épp egy fehér szőrű kutyát hoztak ki láncra kötve az épületből, mint megtudta, „Otthonról küldték, Titóé lesz.” Azonnal lehívatta Marjai József nagykövetet, és rámutatott a gyönyörű eb nyakában lógó vasláncra. Írását így fejezte be: „Tito persze már ékes bőrövvel kapta meg Kádár János ajándékát.”  

A múlt század nyolcvanas éveiben pedig anyagot gyűjtöttem a Korunk című kolozsvári folyóirat két világháború közti szerkesztőjéről, a Gaál Gáborról írandó monográfiához. Egyik munkatársa a világháború utáni kolozsvári hetilap, az Utunk szerkesztőségéből származott el Németországba, és egy anekdota miatt látogattam meg Ruhr-vidéki otthonában. Az ötvenes évek elején ugyanis poémát írt egy vajdahunyadi vasmunkásról, és a megjelenés után azt kérte, hogy a szerkesztőségi ülésen Gaál Gábor mondjon már róla valamit. A főszerkesztő szívesen vette ugyan az osztályharcos poémát, esztétaként azonban tisztában volt az értékével, ezért csak ennyit mondott: „Fogkefe.”

A költő immár az emigrációban szép verseket írt, amelyek megjelentek a válogatott kötetében. Ültünk a dortmundi lakásában, az ebédlő falán bokályok, és cseréptálból kanalaztuk a csorbalevest. Az idillikus hangulatban pendítette meg, hogy mit szólnék ahhoz, ha a válogatott kötet után az összegyűjtött verseit is kiadatná. Meggondolatlanul tartottam jó ötletnek. A felesége az asztal alatt megrúgta a térdemet, majd kihívott a konyhába, hogy segítsek behozni a második fogást.

Elmesélte, hogy a válogatott kötet költségét a kosztpénzből szorította ki, és az összegyűjtött vastagabbra már nem telne belőle. Este végignéztem a házi könyvtár kínálatát. Átlapoztam a házigazda első kötetét is, mely az ötvenes évek elején jelent meg. Másnap, a reggelinél változatlanul helyeseltem a költői szándékot. Azért volna érdemes kiadni az életművet - fejtegettem -, mert az utókor is megismerkedhetne például egy korai verssel. A korszak hangulatát „jellemzi majd a refrénben olvasható Titóra-bitóra rímpár”. A költő eltűnődött, és arra a következtetésre jutott, hogy beéri a válogatott versek gyűjteményével.

Végezetül annyit a kiindulópontról, „a lakájmédia láncos kutyái”-ról, hogy Szabó Tímea pontosan fogalmazott. Az ellenzéki nyilvánosságban ugyanis a kormánypárti fórumokat inkább lakájsajtónak nevezik. A kifejezést azért nem kedvelem, mert mindig lakásajtónak olvasom. 

   

Tíz mondat a láncos kutyákról

 

Déli határainkon egy mindenre elszánt, kalandor banda áll ugrásra készen. Olyan ellenség, amelyet az amerikai imperialisták tartanak pórázon, mint a láncos kutyát. (Rákosi Mátyás főtitkár a Magyar Dolgozók Pártja nagybudapesti aktíváján, Szabad Nép, 1949. október 1.)

Az egyik hallgató Titóval kapcsolatban csak annyit tudott mondani, hogy „láncos kutya”. (Szabó Károly, a Dolgozó Ifjúsági Szövetség intéző bizottságának tagja az egyetemi hallgatók közéleti tájékozatlanságáról, Új Március, 1952./9.)

 A pesti flaszteren a láncos kutyának bélyegzett belgrádi pártvezető mintájára Enver Hodzsát „láncos egérnek” titulálták. (Dalos György író az albán diktátorról, 2000, 1992/augusztus)

Embert utoljára Sztálin idejében neveztek kutyának, Titót láncos kutyának. Korábban, a török megszállás alatt a keresztényeket hitetlen kutyának. (Szalay Károly irodalomtörténész, Demokrata, 1997. június 26.)

Az oszlopok között megjelent egy frakkos, cilinderes, magas, sovány férfi, nyakában egy hatalmas tábla, rajta az írás: „Imperializmus”, és láncon vezetett egy hatalmas kutyát, amelynek nyakában szintén tábla lógott: „Tito”, megszemélyesítve a gyakran használt szlogent: „Tito, az imperializmus láncos kutyája.” (Lakatos István költő egy 1949-es május elsejei felvonulásról Szombathelyen, Vasi Szemle, 1998/4.)

Elfogadtam, ha nem is igazán értettem, hogy Sztálin nagy, Tito pedig láncos kutya. (Vitányi Iván szocialista politikus, Beszélő, 2002/1-6.)

Orbánék el akarták kerülni a kisgazda párt konszolidálását, hiszen a szavazóikat kívánták megszerezni. Ehhez szükség volt arra, hogy besározzák az előző éveket, amit bűnözőként való beállításommal akartak elérni. Én lettem Torgyán láncos kutyája. (Szabadi Béla, a földművelődésügyi minisztérium korrupcióért elítélt államtitkára, 168 Óra, 2006. június 1.)

Kiderült, hogy Tito már nem láncos kutya, hanem megint elvtárs. (Bakos András újságíró, Délmagyarország, 2008. július 29.)

Aztán Titóból egyszerre csak áruló, az imperializmus régi bérence, „láncos kutyája” lett. Egy túlbuzgó újságíró szerint láncos patkánya. (Nemes László író, Ezredvég, 2013/1.)

Miért kell nekünk állandóan kutyázni? Nem volt elég bajunk a láncos kutyás Titóból? (Horváth István újságíró, Népszava, 2018. július 14.)

Médianapló - Kunhalmi: Mintha az ellenzéki pártok föladták volna (Lefülelt mondatok, 23.11.19.-26.)

2023. november 26. 13:36 - Zöldi László

A legutóbbi napokban Orbán Viktor fecskézett, Varga Judit konzultált, Donáth Anna körülnézett, Karácsony Gergely helyezkedett, Márki-Zay Péter fideszezett, Szanyi Tibor balozott, Puzsér Róbert és Kele János pedig rossizott.

 

A melegeket befóliázzák, betiltják, a nácikat meg nem. (Alföldi Róbert színész-rendező, rtl.hu, november 19.)

Nem kirekeszt, hanem befogad. (Kele János futball-szakíró Marco Rossi rendszeréről, Facebook.com, november 20.)

Mintha föladták volna. (Kunhalmi Ágnes szocialista politikus az ellenzéki pártokról, ATV, november 21.)

Emberek véleményét firtató kérdéssor. (Horváth K. József újságíró a nemzeti konzultációról, Magyar Hírlap Online, november 21.)

Újabb furkósbotja lehet a kormánynak. (Lengyel Tibor újságíró a szuverenitásvédelmi hatóságról, hvg.hu, november 22.)

Mindenki kirekesztett, aki nem ért egyet a rendszerrel, azaz nem rekeszt ki. (Ungváry Rudolf író, Népszava, november 22.)

Magyarország nem a fekete bárány, hanem az első fecske. (Orbán Viktor miniszterelnök, Mandiner.hu, november 22.)

Neki akkor fontos a szuverenitás, amikor ő szuverén. (Lattmann Tamás nemzetközi jogász Orbán Viktorról, HírKlikk.hu, november 23.)

Nagyobb a füstje, mint a lángja. (Schiffer András ügyvéd, volt LMP-politikus a szuverenitásvédelmi törvényről, Index.hu, november 23.)

Minden konfliktusért, amelyben zsidók érintettek, őket hibáztatják. (Vajda Mihály filozófus, Magyar Narancs, november 23.)

Volt egy idő, amikor Bródy fiatal volt hozzám. Most meg már öreg. (Koncz Zsuzsa énekesnő, Friderikusz, november 23.)

Az ellenzék arra vár, hogy magától összeomlik a rendszer. (Mellár Tamás ellenzéki országgyűlési képviselő, Mandiner.hu, november 23.)

Én vagyok az egyetlen ellenzéki, aki dicsérni szokta a Fideszt. (Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester, M1, november 23.)

Egy ellenzéki politikus vagyok, de nem vagyok a pártok rabja. (Karácsony Gergely budapesti főpolgármester, Telex.hu, november 24.)

A baloldali azt jelenti, hogy kapitalizmuskritikus. (Szanyi Tibor ISZOM-politikus, Hír TV, november 24.)

Olasz vendégmunkás. (Puzsér Róbert publicista Marco Rossiról, Magyar Hang, november 24.)

A nemzeti konzultáció csodafegyvere a magyar kormánynak. (Varga Judit Fidesz-politikus, volt igazságügyi miniszter, Facebook.com, november 24.)

Minden, ami nem ellenállás, behódolás. (Bruck András publicista, Facebook.com, november 25.)

Pillanatnyilag az ellenzéki oldalról nem látszik a kormányváltás. (Donáth Anna Momentum-politikus, Népszava, november 25.) 

A 90 éve született Pozsgay Imre a baloldaliságot a szó eredeti értelmében gondolta: munkavállalók, családok képviselete, szociális gondoskodás, társadalmi térlátás. (Pilhál György újságíró, Magyar Nemzet Online, november 25.)

Átmenetileg jól vagyok. (Bodrogi Gyula 89 éves színész, Index.hu, november 26.)

Médianapló - Tíz mondat a szuverenitásról

2023. november 24. 09:02 - Zöldi László

Magyarországnak, ha az Európai Unió tagjává szeretne válni, le kell mondania szuverenitása egy darabjáról. (Balsai István MDF-politikus, volt igazságügyi miniszter, Zalai Hírlap, 1999. április 27.)

Akik tartanak a globalizációtól és a maradék nemzeti szuverenitás elvesztésétől, azok számára az Európai Unió személyesíti meg ezt a veszélyt. Holott az alapító atyák éppen azért tartották fontosnak az európai közös piac létrehozását, hogy létezzen olyan védekezési képesség, amely jóval hatásosabb a nemzetállamnál. (Bod Péter Ákos volt gazdasági miniszter, Magyar Nemzet, 2000. január 8.)

Orbán Viktor Brüsszelben méltatja a gazdasági kormányzás új eszméjét, azaz kész feladni a szuverenitás újabb szeletét, odahaza pedig a függetlenség visszaszerzéséről álmodik. (Blahó Miklós újságíró, Népszabadság, 2011. április 6.)

A moszkvai paktum brutális támadás a magyar szuverenitás, energiafüggetlenség ellen. (Jávor Benedek LMP-politikus, Hír24.hu, 2014. január 17.)

Brüsszel lopakodva nyeli el nemzeti szuverenitásunk újabb és újabb szeleteit. (Orbán Viktor miniszterelnök, Echo TV, 2016. március 15.)

Egyedül a csirkehús terén szereztük vissza a szuverenitásunkat. (Lázár János Fidesz-politikus, Portfólió.hu, 2021. november 16.)

A bennünket körülvevő világ magyarországi emberei jobban járnak, ha elveszítjük részlegesen vagy teljesen a szuverenitásunkat. (Orbán Viktor miniszterelnök, Miniszterelnök.hu, 2023. november 13.)  

Három év börtön járhat, ha valaki külföldről fogad el pénzt a kampányához. A tét Magyarország szuverenitása, ami nem vicc. (Kocsis Máté, az országgyűlési Fidesz-frakció vezetője, Facebook.com, 2023. november 18.)

Nem hagyjuk, hogy Magyarországot „elintézzék”, szuverenitásunkat és függetlenségünket mindenáron meg kell védenünk! (Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, Facebook.com, 2023. november 22.)

Neki akkor fontos a szuverenitás, amikor ő szuverén. (Lattmann Tamás nemzetközi jogász Orbán Viktorról, HírKlikk.hu, 2023. november 23.)

Médianapló - Tíz mondat a kirekesztésről

2023. november 23. 09:24 - Zöldi László

 Törvényi erővel kirekeszteni embereket a társadalom bármely köréből csak azért, mert párttagok voltak, örültség és számomra elképzelhetetlen. (Orbán Viktor Fidesz-politikus, Népszava, 1991. október 8.)

Ez már egy szociális Európa, ahol a társadalom minőségének fontos szerep jut, s annak, hogy ne kirekesztő, hanem befogadó legyen. (Ferge Zsuzsa szociológus, Magyar Hírlap, 2001. október 31.)

Akarunk egy olyan Magyarországot, amely nem tűri a kirekesztést. (Lévai Katalin szociológus, esélyegyenlőségi miniszter, BBC Magyar Adása, 2003. június 4.)

A tandíj a magunkfajtákat kirekeszti az egyetemekről. (Orbán Viktor Fidesz-politikus, volt miniszterelnök, Magyar Nemzet, 2008. február 16.)

Az összefogás tézise nem párosulhat kirekesztéssel. (Lánczos Vera jogász az Együtt 2014-ről, Galamus.hu, 2012. november 19.)

Nemzeti radikalizmus alatt én sokkal inkább tartalmi, mint hangos, itt-ott kirekesztő utcai radikalizmust értek. (Ángyán József volt vidékfejlesztési államtitkár, Magyar Narancs, 2013. szeptember 26.)

Valahányszor meghallom a keresztény szót nem vallási összefüggésben, csak a nem keresztények kirekesztésére tudok gondolni. (Frölich Róbert rabbi, Népszava, 2013. október 18.)

A kirekesztés ellen nem praktikus kirekesztő mondattal küzdeni. (Hodász András katolikus pap Niedermüller Péter DK-politikusról, Válaszonline.hu, 2020. február 12.)

A kirekesztés gusztustalan szimbóluma a fóliázás. (Benedek Ágota író, 444.hu, 2023. szeptember 27.)

Mindenki kirekesztett, aki nem ért egyet a rendszerrel, azaz nem rekeszt ki. (Ungváry Rudolf író, Népszava, 2023. november 22.)

Médianapló - Tíz Orbán-mondat a nemzeti konzultációról

2023. november 22. 07:45 - Zöldi László

A nemzeti konzultáció elősegíti a döntéshozókat abban, hogy a gondokat helyesen rangsorolják. (YouTube.com, 2010. május 19.)

A közvélemény-kutatásnál sokkal megbízhatóbb a nemzeti konzultáció. (Magyar Rádió, 2012. május 25.)

A nemzeti konzultáció az emberekkel való közös kormányzás kulcseszköze. (Magyar Rádió, 2015. április 24.)

Arra van szükségünk, hogy az emberek újra meg újra megerősítsék a választási felhatalmazást. (Magyar Rádió, 2017. szeptember 22.)

A nemzeti konzultáció azért is fontos, hogy egy nevezőre kerülhessünk. (Magyar Rádió, 2017. október 27.)

Az egyetértési pontok létrehozásának legjobb módja a nemzeti konzultáció. (Magyar Rádió, 2018. január 19.)

A nemzeti konzultációból kiderült, a véleményem egybeesik azzal, amit az emberek gondolnak. (Napló, 2018. február 15.)

Nemzeti közmegegyezést hozunk létre. (Magyar Rádió, 2020. február 28.)

A nemzeti konzultáció jogilag a legrugalmasabb forma. (Magyar Rádió, 2022. szeptember 30.)

A nemzeti konzultáció kulcskérdés. Abból jön az erő, onnan nyerjük az energiát. (Miniszterelnök.hu, 2023. november 18.)

Médianapló - Makó vitéz mit keresett Jeruzsálemben?

2023. november 20. 12:30 - Zöldi László

Miniszterelnökünk szívesen alkalmazza a képes beszédet. Különösen a népi szólásokat kedveli, közéjük tartozik a Makó-Jeruzsálem párhuzam. A két település közti távolság légvonalban kétezer, autóval 5636 kilométer. Ahhoz, hogy felfoghassuk Orbán Viktor legutóbbi kijelentését, szükségünk van arra is, hogy hajóval mennyi az a fránya távolság. Valahol a kettő között. Országunk első embere így fogalmazott: „Ukrajna olyan messze van az uniós tagságtól, mint Makó Jeruzsálemtől.” (Magyar Rádió, 2023. november 10.)

A közmondást akkor használjuk, ha érzékeltetni akarjuk, hogy két település, fogalom, életérzés között a távolság beláthatatlan, gyakorlatilag áthidalhatatlan. Igazán kár, hogy a metafora (sűrített hasonlat) pontatlan. Vajon Orbán tisztában van-e a Makó és a Jeruzsálem közti kapcsolat eredeti jelentésével? Mindenesetre nem először ejtette ki a száján. Olyan politikusokkal és egyéb véleményformálókkal osztozott ebben, mint például a másik szekértábornokkal, Gyurcsány Ferenccel.

Valamint Csizmadia László CÖF-vezetővel, Nagy Ervinnel, a XXI. Század Intézet elemzőjével, Néző László újságíróval, Niedermüller Péter DK-politikussal, Rákay Philip publicistával, Szabó Tímea Párbeszéd-, Szilágyi György Jobbik- és Szili Katalin akkor még MSZP-politikussal. Kacifántos kijelentéseiket azért nem idézem, mert korántsem akarom pellengérre állítani őket. Inkább azt érzékeltetni, hogy vagy nem néztek utána a szólás eredetének, vagy utánanéztek ugyan, mégis úgy vélték, hogy a hatás kedvéért érdemes a közbeszédben elterjedt változathoz alkalmazkodni.

A bejegyzésem utáni összeállításban azokat idézem, akik megvilágítják a szólás eredetét. Vagy pedig elfogadják a szakemberek magyarázatát, és ezzel vállalják, hogy nem a plebs szája íze szerint fogalmaznak. Nem gondoltam volna, hogy a pozitív példák között említem Torgyán József nevét. Utalva azonban a kisgazda politikus védőügyvédi előéletére, a műveltségét soha senki nem vonta kétségbe.

Máskülönben a múlt század nyolcvanas éveiben szembesültem Makó vitézzel. A művelődéstörténész Péter Lászlót látogattam meg szőregi otthonában, és öreg barátom arról mesélt, hogy az ötvenes években miként helyezték büntetésből Szegedről Makóra. Kérdésemre előkapta tízezer kötetnyi könyvtárából a Tiszatáj 1978/7. számát, és megmutatta Tóth Ferenc néprajzos kutató Makóról írott tanulmányát.

Kiderült belőle, hogy 1217-ben, hosszas vonakodás után II. Endre királyunk végre sereget küldött a Szentföldre. Az egyik katonája, Makó berúgott a vitorlás fedélzetén, és a parton elsuhanó város templomtornyait Jeruzsálemnek tulajdonította. Holott csupán a dalmáciai Spalato, a mai Split tornyait látta. A harcostársai erre mondták egymás között viccelődve: „Messze van még Makó Jeruzsálemtől.” Az akkor még nem is létező városra aligha gondolhattak, annál inkább a nagyon is létező vitézre.

Néhány évvel később nyomdába küldtem Mezei András interjúját. Az Élet és Irodalom főmunkatársa a Szovjetunióban élő zsidók kivándorlásáról érdeklődött, és a nemzetközi akcióban közreműködő magyar diplomatát szólaltatta meg. Arra a kérdésre, hogy „Valójában milyen messze van jelenleg Makó Jeruzsálemtől?”,  Györke József sejtelmesen válaszolta: „Mit mondjak? II. András seregével egykor Makó vitéz is eljutott Akkóba.” Ama városba, ahol a magyar sereget szállító hajó kikötött.

Onnan még annyit kellett Makóéknak gyalogolniuk Jeruzsálemig, mintha Makó városából Kecskemétig kellett volna eljutniuk. Tanúsíthatom, hogy az interjú készítője és alanya is fölkészült a beszélgetésre. Ráadásul egyiknek sem állt érdekében, hogy a szólás elterjedtebb, népszerűbb és pontatlanabb változatát használja.

 

Tíz mondat Makó vitézről

 

A Makó név nem a helységet idézi fel, hanem II. Endre királyunk 2017. évi keresztes hadjáratában résztvevő Makó nevezetű vitézének személyét. (Bakos József nyelvész, Heves Megyei Hírlap, 1991. július 20.)

A főiskola zárt láncú televíziós központja az igazi televíziótól olyan messze van, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. (Pálfy G. István oktató az esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskoláról, Médiafüzetek, 2004/2.)

A magyar sereg bérelt velencei hajókon utazott. Makó vitéz a hosszú út fáradalmait tüzes borokkal feledtette. Amikor végre egy szép várost pillantott meg, melynek tornyairól a kereszt jelei intettek feléje, azt hitte, elérték Jeruzsálemet. Pedig csak Spalato volt az. Így lett Makó vitéz a magyar keresztes hadjárat máig legismertebb katonája. (Szőke Anna néprajzos kutató, Híd, 2014/6.)     

Talán még szegény Makó vitéz is közelebb jutott Jeruzsálemhez, mint Gyurcsány a baloldal szellemiségéhez. (Fricz Tamás politológus, Napi Gazdaság, 2015. augusztus 12.)

Az árverés olyan messze áll tőlünk, mint Makó lovag Jeruzsálemtől. (Torgyán József volt kisgazda politikus az állami földek licitjéről, Magyar Nemzet, 2016. április 23.)

Olyan messze vagyunk ettől, mint Makó kapitány Jeruzsálemtől. (Komlódi Gábor ügyvéd, ATV, 2019. december 3.)

A rég álmodott valódi demokrácia olyan messze áll tőlünk, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. (Ujj János aradi újságíró, NyugatiJelen.com, 2020. június 10.)

Ahogy a mai magyar pártkocsmát elnézem, Makó vezér közelebb volt Jeruzsálemhez, mint a mi pártjaink a demokratikus minimumhoz. (Kaltenbach Jenő volt ombudsman, Újnépszabadság.com, 2020. augusztus 6.)

A vakok észlelése olyan messze áll a valódi látástól, mint Makó vitéz Jeruzsálemtől. (Bene Zoltán író, Irodalmi Jelen Online, 2021. november 19.)

Az európai topfutballtól olyan messze vagyunk, mint a mondás Makó vitéze Jeruzsálemtől. (Pór Károly újságíró, Nemzeti Sport Online, 2022. január 28.)

Médianapló - Orbán: "A legjobb korban vagyok" (Lefülelt mondatok, 23.11.13.-18.)

2023. november 19. 18:35 - Zöldi László

 A legutóbbi napokban Rogán Antal médiázott, Nagy Márton letört, Varga Judit tankolt, L. Simon László vegyértékelt, Kunhalmi Ágnes fideszelt, Lendvai Ildikó pedig könyvelt.

 

Az állam esik szét alattunk. (Tompos Márton Momentum-politikus, ATV, november 13.)

Ma az akadémiáról kikerülő játékosoknak az NB II. a színpad. (Fekete Tivadar, a nyíregyházi labdarúgó klub sportigazgatója, Csakfoci.hu, november 13.)

Ha a színház minden szabályt betartana, este nem menne föl a függöny. (Kadelka László, a Nemzeti Színház volt főügyelője. Klubrádió, november 13.)

Maradj, Attila! (Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, Facebook.com, november 13.)

Nemzeti kulturális életünk megkerülhetetlen és kiemelkedő személyisége, aki pótolhatatlan értékteremtő munkát folytat. (Fekete Péter volt kulturális államtitkár Vidnyánszky Attiláról, Index.hu, november 14.)

Az MSZP az a párt, amely utoljára legyőzte a Fideszt. (Kunhalmi Ágnes szocialista politikus, 444.hu, november 14.)

A Fidesznek nincs médiája. (Rogán Antal Fidesz-politikus, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Telex.hu, november 14.)

2024-ben átfordulnak a tankok Lengyelország felől Magyarország irányába. (Varga Judit Fidesz-politikus, SzeretlekMagyarország.hu, november 14.)

Ennél az előadásnál sokkal veszélyesebb előadásaink vannak. (Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, Hír TV, november 15.)

Pressman nem nagykövetnek jött ide, hanem helytartónak. (Bayer Zsolt publicista, Magyar Nemzet Online, november 15.)

Izraelt a keresztény Európáról való leválás igénye alapozta meg. (Fináli Gábor rabbi, Magyar Narancs, november 16.)

Magyarország kiskapu akar lenni. (Vasali Zoltán politológus a keleti nyitásról, ATV, november 16.)

Sok-sok szabad vegyértékem lett. (L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum leváltott főigazgatója, YouTube.com, november 16.)

Minden elveszíti közvagyon jellegét. (Frei Tamás újságíró-üzletember, Magyar Hang, november 17.)

Rezsirezsim. (Lakner Zoltán politológus, ATV, november 17.)

Egyre-másra töri fel a kormány az ország malacperselyeit. (Tamás Ervin újságíró, Újnépszabadság.com, november 17.)

2023-ban letörtük az inflációt. (Nagy Márton gazdasági miniszter, Magyar Rádió, november 17.)

Tombol a hörgő, vinnyogó hiénafalka. (Apáti Bence publicista a Vidnyánszky Attila ellen beszélő libernyákokról, Magyar Nemzet Online, november 17.)

Egy heveskedő mai magyar hölgy a könyvdarálójával feldúrta, bocsánat, feltúrta az életünket. (Nógrádi Gábor író, Népszava, november 17.)

Ami a Mi Hazánknál daráló, az a Fidesznél fólia. (Lendvai Ildikó szocialista politikus, Népszava, november 18.)

Továbbra is a legjobb korban vagyok. (Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-kongresszuson, Miniszterelnök.hu, november 18.)

Médianapló - Tíz mondat Orbán Viktortól (Fidesz-kongresszus, 23.11.18.)

2023. november 19. 13:20 - Zöldi László

 Továbbra is a legjobb korban vagyok.

Nem veszett ki belőlem az alázat.

Egy rendszerváltó, lassacskán történelmi párt vagyunk.

Az ország, sőt Európa legsikeresebb politikai közössége a Fidesz.

Minden arcvonalon túlerő.

A külföldiek kilóra akarták megvenni a leendő magyar kormányt.

A vásárhelyi polgármester, kijátszva ápolóit, eljutott Budapestre. és egyszer csak a baloldali lista élén találta magát.

Azt a pár eurót, amivel még tartoznak, be fogjuk hajtani.

Velünk azok is jól járnak, akik ellenünk szavaztak.

Zöld energia igen, zöld ideológia nem.

Médianapló - Tíz mondat a könyvpusztításról

2023. november 17. 11:10 - Zöldi László

Saját műveinket áldozzuk fel, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet a hazai irodalom, a könyvkiadás tarthatatlan helyzetére. (Siklós László és Sulyok Katalin írók Budapesten, egy Liszt Ferenc-téri könyvmáglyánál, Észak-Magyarország, 1990. január 28.)

A könyvégetés az uniformissal, a militarizációval, a kultúra katonai alárendelésével jár együtt. (Konrád György író, Élet és Irodalom, 2013. május 24.)

A Miskolcon lezajlott könyvégetést Magyarországon minden jóérzésű ember elítéli. (L: Simon László Fidesz-kultúrpolitikus a Magyar Nemzeti Arcvonal akciójáról, Észak-Magyarország, 2013. november 19.)

Politikai indíttatásból könyvet égetni ugyanolyan reménytelen, mint könyvet nyomtatni. (Bagossy László rendező, 168 Óra, 2018. november 8.)

Az én személyes értékrendem és ízlésvilágom szerint semmiféle könyvet nem égetünk, nem darálunk. (Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Facebook.com, 2020. október 9.)

A szélsőjobboldali politikus megsemmisített egy könyvet, mert nem értett egyet a tartalmával. (Horváth Bence újságíró Dúró Dóráról, 444.hu, 2020. október 9.)

Az európai kultúrkörben - a nácizmust leszámítva - a könyvrongálás értelmezhetetlen. (Bán Zsófia író, hvg.hu., 2020. november 12.)

A Mi Hazánk könyveket darál tüzelőként, nyugdíjasoknak. (Szűcs R. Gábor nyugalmazott diplomata, Facebook.com, 2022. augusztus 15.)

Ha szóba kerül egy könyv a nyilvánosságban, mert megbüntették vagy ledarálták, rögtön bestseller lesz. (Nyáry Krisztián művelődéstörténész, Magyar Hang, 2023. november 10.)

Egy heveskedő mai magyar hölgy a könyvdarálójával feldúrta, bocsánat, feltúrta az életünket. (Nógrádi Gábor író, Népszava, 2023. november 17.)

 

Médianapló - Tíz mondat Vidnyánszky Attilától

2023. november 16. 16:19 - Zöldi László

A színház veszélyes üzem, és százszázalékosan nehéz kizárni az ilyen eseteket. (Magyar Nemzet Online, 2023. november 15.)

Ennél az előadásnál sokkal veszélyesebb előadásaink vannak. (Hír TV, 2023. november 15.)

Kell a kockázatérzet a katarzishoz. Viszont minimalizálni kell a veszélyforrásokat. (Magyar Nemzet Online, 2023. november 15.)

/”Felmerült, hogy a Rómeó és Júlia díszleteivel kapcsolatban többen jelezték: kockázatosnak tartják.”/ Hozzám ez nem jutott el. (Magyar Nemzet Online, 2023. november 15.)

Nem lemondtam, hanem felmondtam. (Hír TV, 2023. november 15.)

Meghatározó élményem a kiállás mellettem. (Hír TV, 2023. november 15.)

Olyan emberek kérnek, akik nekem számítanak. (Hír TV, 2023. november 15.)

Az üzenetek jelzik azt, hogy mennyire fontosak vagyunk. (Magyar Nemzet Online, 2023. november 15.)

/Mutatja a volán forgatását./ Ezt a kormányt elengedni nagyon nehéz. (Hír TV, 2023. november 15.)

/”El tudja képzelni, hogy folytatja?”/ Most inkább azt, hogy nem. (Hír TV, 2023. november 15.)

süti beállítások módosítása